Twoja przeglądarka nie obsługuje Flash Stalownia Gonar produkuje kęsy stalowe i szeroką gamę stali: głównie stale nierdzewne, o specjalnych właściwościach fizyko-chemicznych i stale stopowe, ze szczególnym uwzględnieniem stali wysokostopowych. Do produkcji stali używamy: pieca łukowego typu UHP o pojemności nominalnej 23 Mg, linię COS pozwalającą na ciągłe odlewanie stali, urządzenia do obróbki próżniowej poza piecowej typu VAD/VOD, urządzenia do obróbki poza piecowej typu LF, urządzenia do elektrożużlowego przetapiania stali: EŻP, piece żarzelnicze do obróbki cieplnej wlewków, komory do kontrolowanego studzenia wlewków, stanowiska do odlewania wlewków metodą konwencjonalną: wlewki walcownicze i kuzienne. Dysponujemy bardzo dużą wiedzą i doświadczeniem w odlewaniu stali, które pozwalają nam na realizację zamówień w kilkuset gatunkach stali wdrożonych do produkcji. Posiadamy wszystkie niezbędne certyfikaty i uprawnienia, spełniamy wszelkie normy jakościowe. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy.

STALOWNIA BAILDON GONAR-BIS Sp. z o.o.

O firmie

Stalownia elektryczna firmy GONAR-BIS Sp. z o.o. bazuje na tradycjach i doświadczeniach w produkcji stali stopowych w Hucie Baildon w Katowicach. Zakupiona od Huty Baildon w 2006r i gruntownie zmodernizowana rozpoczęła działalność produkcyjną w 2007r.

W zakresie technologii produkcji stali ze szczególnym uwzględnieniem stali wysokostopowych bazuje na wiedzy i doświadczeniu byłych pracowników Huty Baildon.

Piec łukowy o maksymalnej pojemności 25 Mg oraz urządzenia do pozapiecowej obróbki stali pozwalają na realizację zamówień w kilkuset gatunkach stali wdrożonych do produkcji w Hucie Baildon.

Możliwość odlewania stali we wlewkach oraz w sposób ciągły na urządzeniu COS pozwala na produkcję wsadu dla kuźni, walcowni wyrobów długich , produkcji rur itp.

Gonar-Bis Sp. z o.o. Wydział Stalownia Baildon
NIP: 634 26 20 329
REGON: 240529393
Sąd Rejestrowy Katowice: KRS 0000 270191
Kapitał zakładowy: 226.244.000,00 PLN
ul. Żelazna 9, POLAND
40-815 Katowice
tel. +48 32 359-78-60
fax +48 032 359-70-92
stalownia@gonar.com.pl
  • Wszelkie prawa zastrzeżone
  • projekt: netizens